Go-Jek
女乘客拒付ERP争议事件 Go-Jek司机接获陆交局警告

理由是未经授权录影和散布视频。

...
放过女乘客,让她过个好年。

放过女乘客,让她过个好年。

...
Go-Jek Ryde

新一轮三强鼎立即将上演

...